information-circular-button wrench house creativity 035 - Creative ThinkingCreated with Sketch. picture books popcorn theater-masks art Canvas presentation presentation-1 guitar shop
Kulturkalkylen Stockholms stad

Välkommen! Kulturkalkylen är ett enkelt analysverktyg för att översiktligt uppskatta underlaget för och värdet av kultur i stadsutvecklingen. Beräkningarna bygger på statistik inom Stockholms stad. Verktyget är framtaget av Kulturförvaltningen.